Skip to content

ĐĂNG KÝ THI THỬ VÀO LỚP 6

2020 Thi thử Tháng 3 (Lớp 5) Đợt 2

  • Thông tin học sinh

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Thông tin phụ huynh

  • Đăng ký Môn thi

  • Ghi rõ SỐ PHIẾU THU và NGÀY LẬP CHỨNG TỪ

*) Học sinh đang theo học tại VietElite được giảm 50% lệ phí thi thử cho môn học tương ứng tại VietElite

AIRPRESS LOADED