Quy định thi thử và ưu đãi tại VIETELITE

I. Quy định

Điều 1: Thời gian thi, thời gian làm bài, thời gian tập trung

1.1 Thời gian thi & thời gian làm bài: Theo thông báo chính thức của VietElite.

1.2 Thời gian tập trung tại địa điểm thi: Học sinh phải có mặt ở địa điểm thi ít nhất 30 phút trước khi bắt đầu tính giờ làm bài.

1.3 Thời gian tập trung tại phòng thi: Học sinh bắt đầu vào phòng thi 15 phút trước khi bắt đầu tính giờ làm bài.

1.4 Thời gian phát đề: 5 phút trước khi bắt đầu tính giờ làm bài.

Điều 2: Đến muộn và bỏ thi

2.1 Đến muộn: Học sinh đến muộn sau 15 phút kể từ lúc phát đề, sẽ không được vào phòng thi, không được tham gia môn thi và được tính là bỏ thi.

2.2 Bỏ thi: Học sinh không có mặt trong buổi thi sẽ được tính là bỏ thi.

Điều 3: Bài thi và kết quả

3.1 Bài thi và đề thi của học sinh sẽ được bảo mật theo quy định của VietElite. Học sinh không được phép cầm đề thi về. Học sinh không được phép xem bài, không được trả bài sau khi thi.

3.2 Kết quả sẽ được công bố theo lịch thông báo trước của VietElite. VietElite không cung cấp đề và đáp án của kỳ thi.

Điều 4: Lệ phí thi, bảo lưu và hoàn trả lệ phí

4.1 Lệ phí thi được công bố công khai trên các thông báo, tại các kênh thông tin của VietElite. Phụ huynh và học sinh phải hoàn thành thủ tục đóng lệ phí thi để nhận số báo danh và hoàn tất thủ tục ghi danh cho kỳ thi.

4.2 Trong trường hợp đăng ký online, phụ huynh phải hoàn tất thủ tục thanh toán lệ phí thi thông qua chuyển khoản, hoặc thanh toán trực tiếp tại văn phòng VietElite muộn nhất 5 ngày. Sau thời gian này, phụ huynh chưa hoàn thành thủ tục đóng lệ phí thi, đơn ghi danh của học sinh sẽ bị loại bỏ.

4.3 VietElite không hoàn tiền lệ phí, không chuyển, không bảo lưu dưới mọi hình thức, trong bất cứ trường hợp nào. Học sinh đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thi, khi không tham dự được kỳ thi sẽ bị coi là bỏ thi.

Điều 5: Hỗ trợ chữa bài và bổ trợ kỹ năng

5.1 VietElite tổ chức chữa bài để hỗ trợ giải đáp thắc mắc và giúp học sinh khắc phục được các lỗi kiến thức, lỗi trình bày bài. Cụ thể thông tin kế hoạch buổi chữa bài, bổ trợ kỹ năng thi sẽ được thông báo trên các kênh thông tin chính thức của VietElite.

5.2 Số lượng chỗ ngồi trong các buổi chữa bài, bổ trợ kiến thức là có giới hạn. VietElite phục vụ phụ huynh và học sinh theo hình thức : “tự nguyện đăng ký” và “người đăng ký trước sẽ được phục vụ trước”. Do đó, cách thức đăng ký online (theo thông báo của VietElite) để đảm bảo tính công bằng cho tất cả học sinh.

5.3 Học sinh muốn đăng ký tham gia các hoạt động chữa bài, bổ sung kỹ năng, phải tuân theo thủ tục quy định chi tiết của buổi chữa bài, bổ trợ (như thời hạn đăng ký, điều kiện đăng ký, thủ tục đăng ký...); cũng như thực hiện đúng nội quy trong việc giữ vệ sinh, trật tự và bảo vệ tài sản của VietElite.

5.4 Chương trình chi tiết, lịch chữa bài và bổ trợ kỹ năng; số lượng môn được chữa bài; số lượng môn được bổ trợ; do VietElite quyết định và được công bố công khai trên các kênh thông tin chính thức của VietElite.