Skip to content

TRA CỨU THÔNG TIN

NHẬP THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN

Phụ huynh có thể sử dụng chức năng tra cứu để:

  1. Tra cứu thông tin thời gian thi, địa điểm thi thử
  2. Tra cứu thông tin kết quả thi thử

Lưu ý: phụ huynh cần phải điền chính xác Số báo danhMã cá nhân (được cung cấp qua email sau khi hoàn tất thanh toán lệ phí thi)